Cenník skladovania

Prenájom skladovej plochy
1m3 alebo 1 EUR paleta (max. do výšky 1m)
0,35 € /
1 začatý deň
Manipulácia s tovarom na sklade (nakládka, vykládka)
1m3 alebo 1 EUR paleta (max. do výšky 1m)
pri väčších objemoch poskytujeme zaujímavé individuálne zľavy
1,50 €

Sklad sa nachádza v areáli chránenom súkromnou bezpečnostnou službou v Petržalke na Kopčianskej ulici. Prevádzka skladu je k dispozícii v pracovných dňoch od 6:00 do 18:00. Sklad je možné na požiadanie sprístupniť aj v inom čase.