Cenník skladovania

Cena za uskladnenie tovaru
1 EUR paleta (max. do výšky 1,1m) alebo 1m3
0,35 € /
1 začatý deň
Cena za manipuláciu s tovarom na sklade (nakládka, vykládka)
1 EUR paleta
pri väčších objemoch poskytujeme zaujímavé individuálne zľavy
1,50 €

» Všetky uvedené ceny sú bez DPH.