Cenník sťahovania bremien

Hmotnosť Manipulácia po rovine Príplatok za 1m nad 20m * Príplatok za prekonanie 1 schodu
60 – 79 kg 10,00 € 0,50 € 0,30 €
80 – 149 kg 25,00 € 1,25 € 0,60€
150 – 249 kg 39,00 € 1,95 € 1,10 €
250 – 349 kg 48,00 € 2,40 € 1,50 €
350 – 449 kg 60,00 € 3,00 € 1,80 €
450 – 549 kg 83,00 € 4,15 € 2,30 €
550 – 649 kg 110,00 € 5,50 € 3,30 €
650 – 749 kg 165,00 € 8,30 € 5,50 €
nad 750 kg dohodou dohodou dohodou
nad 800 kg dohodou dohodou dohodou

» Všetky uvedené ceny sú bez DPH.
» Príplatky za manipuláciu nad 20 m účtujeme iba v prípade, ak okolnosti na mieste neumožňujú použiť manipulačnú techniku a je nevyhnutná manuálna manipulácia.
» Príplatok neúčtujeme v prípade, ak nám podmienky na mieste manipulácie (priestor, podlahový materiál) umožňujú použiť pomocné mechanické a hydraulické zariadenia.
» Za naklápanie bremena (napr. do dverí) účtujeme príplatok vo výške 10% zo základnej ceny za manipuláciu po rovine.