Akú službu
si chcete
Objednať?
1. KROK
Sťahovanie
bytov a domácností
Firemné sťahovanie
Ťažké bremená
Skladovacie služby
Preprava
2. KROK
Službu si objednávam ako:
3. KROK
Sťahovanie
bytov a domácností
Objednávateľ
Nákladka
Výkladka
Doplňujúce info
Krok späť
Kontaktné údaje
Doplňujúce údaje
Rovnaká kont. osoba ako meno
Kontaktné údaje
Adresa
Adresa sa zhoduje s fakturačnou adresou
Kontaktná osoba
Nákladka
Adresa sa zhoduje s fakturačnou adresou
Poschodie
Ktoré poschodie sa sťahuje?
Aký typ výťahu je na danom mieste?
Aký typ výťahu je na danom mieste?
Počet izieb/
Dátum
Dátum
Dátum nákladky
Kontaktná osoba
pre nakládku
Rovnaká ako v sekcií "Objednávateľ"
Výkladka
Adresa sa zhoduje s fakturačnou adresou
Poschodie
Na ktoré poschodie sa sťahuje?
Aký typ výťahu je na danom mieste?
Aký typ výťahu je na danom mieste?
Dátum/
Kontaktná osoba
pre vykládku
Dátum výkladky
Rovnaká ako v sekcií "Objednávateľ"
*Objednávateľ zaznamenáva nadštandardné požiadavky, poznámky, atď.
Priložiť súbor - fotografie, dokumenty
(Max. veľkosť 128MB)

Nahraté súbory

Zaslaním objednávky služieb beriete na vedomie, že spoločnosť PLUSIM spol. s r. o. bude spracúvať Vaše osobné údaje za účelom poskytnutia objednaných služieb.

Súhlasím so spracovaním mojich vyššie uvedených osobných údajov za účelom priameho marketingu Spoločnosti, a teda za účelom zasielania komerčných, ako aj nekomerčných správ. Zároveň naša spoločnosť pristupuje k ochrane Vašich osobných údajov seriózne a preto upriamujeme Vašu pozornosť na Poučenie dotknutej osoby, kde sa dozviete kompletné informácie o Vašich právach
a spôsobe spracúvania Vašich osobných údajov


Ďalej
Dátum nakládky
Dátum vykládky
Dátum
nakládky
Dátum
vykládky
Krok späť
Ďalej
4. krok
Potvrdenie objednávky
Sťahovanie bytov a domácností
Objednávateľ
Názov firmy
IČO
DIČ
IČ DPH
Fakturačná adresa
Sídlo
Kontaktná osoba
E-mail
Telefónne číslo
Meno a priezvisko
Telefónne číslo
E-mail
Kontaktná osoba
Fakturačná adresa
Dodávateľ
Názov PLUSIM spol. s. r. o.
Sídlo Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava
Prevádzka Staré Grunty 36, 841 04 Bratislava
IČO 35818565
DIČ 2020224921
IČ DPH SK2020224921
E-mail klient@plusim.sk
IBAN SK2509000000000633890867
Banka Slovenská sporiteľňa, a. s.
Nákladka
Adresa nákladky
Dátum nákladky
Počet izieb
Poschodie
Typ výťahu
Kontaktná osoba
Telefónne číslo
Výkladka
Adresa výkladky
Dátum výkladky
Poschodie
Typ výťahu
Kontaktná osoba
Telefónne číslo
Doplňujúce info
Nahraté súbory
Poznámka

Vaša objednávka sa odosiela

Nahrávam priložené súbory

0%
Ďakujeme, Vašu objednávku sme prijali

Všetky detaily objednávky boli zaslané na Vašu e-mailovú adresu

Číslo objednávky:
---------

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať
+421 903 508 508