Štetcový efekt Akú službu
si chcete
Objednať?
Objednávka
Štetcový efekt 1. KROK
Ikona bytu
Sťahovanie
bytov a domácností
šípka
Ikona firmy
Firemné sťahovanie šípka
Ikona klavíru
Ťažké bremená šípka
Ikona skladu
Skladovacie služby šípka
Ikona palety
Preprava šípka
Štetcový efekt 2. KROK
Službu si objednávam ako:
Obrázok ženy s perom a laptopom
Štetcový efekt 3. KROK
Ikona bytu Sťahovanie
bytov a domácností
Objednávateľ
Nákladka
Výkladka
Doplňujúce info
šípka doľava šípka doľava Krok späť
Kontaktné údaje
fajkakrížik
fajkakrížik
Doplňujúce údaje
fajkakrížik
Rovnaká kont. osoba ako meno
Ikona polohy
Mám vlastnú cenovú ponuku
fajkakrížik
Kontaktné údaje
fajkakrížik
fajkakrížik
fajkakrížik
fajkkrížik
Adresa
Ikona polohy
Ikona polohy
Adresa sa zhoduje s fakturačnou adresou
Kontaktná osoba
fajkakrížik
fajkakrížik
Mám vlastnú cenovú ponuku
fajkakrížik
Nákladka
Ikona polohy
Adresa sa zhoduje s fakturačnou adresou
Ikona schodov
Poschodie
Ikona schodov Ktoré poschodie sa sťahuje?
šípka
Ikona výťahu
Aký typ výťahu je na danom mieste?
Ikona výťahu Aký typ výťahu je na danom mieste?
Počet izieb/
Dátum / Čas
Počet pracovných
miest / Dátum / Čas
Dátum / Čas
šípka
Ikona kalendára Dátum nákladky
Ikona hodín
Kontaktná osoba
pre nakládku
fajkakrížik
Rovnaká ako v sekcií "Objednávateľ"
fajkakrížik
Výkladka
Ikona polohy
Adresa sa zhoduje s fakturačnou adresou
Ikona schodov
Poschodie
Ikona schodov Na ktoré poschodie sa sťahuje?
šípka
Ikona výťahu
Aký typ výťahu je na danom mieste?
Ikona výťahu Aký typ výťahu je na danom mieste?
Dátum/Čas/
Kontaktná osoba
pre vykládku
Ikona kalendára Dátum výkladky
Ikona hodín
fajkakrížik
Rovnaká ako v sekcií "Objednávateľ"
fajkakrížik
*Objednávateľ zaznamenáva nadštandardné požiadavky, poznámky, atď.
Priložiť súbor - fotografie, dokumenty / vlastnú cenovú ponuku
(Max. veľkosť 128MB)

Nahraté súbory

Obhliadka priestorov

Zaslaním objednávky služieb beriete na vedomie, že spoločnosť PLUSIM spol. s r. o. bude spracúvať Vaše osobné údaje za účelom poskytnutia objednaných služieb.

Súhlasím so spracovaním mojich vyššie uvedených osobných údajov za účelom priameho marketingu Spoločnosti, a teda za účelom zasielania komerčných, ako aj nekomerčných správ. Zároveň naša spoločnosť pristupuje k ochrane Vašich osobných údajov seriózne a preto upriamujeme Vašu pozornosť na Poučenie dotknutej osoby, kde sa dozviete kompletné informácie o Vašich právach
a spôsobe spracúvania Vašich osobných údajov


šípka doprava Ďalej šípka doprava
Dátum nakládky
Ikona kalendára
krížik
Dátum vykládky
Ikona kalendára
šípka
Dátum
nakládky
Dátum
vykládky
krížik
krížik
Ikona kalendára
Ikona kalendára
šípka doľava Krok späť
Ďalej šípka doprava
Štetcový efekt 4. krok
Potvrdenie objednávky
Sťahovanie bytov a domácností
Objednávateľ
Názov firmy
IČO
DIČ
IČ DPH
Fakturačná adresa
Sídlo
Kontaktná osoba
E-mail
Telefónne číslo
E-mail pre zasielanie elektronických faktúr
Meno a priezvisko
Telefónne číslo
E-mail
E-mail pre zasielanie elektronických faktúr
Kontaktná osoba
Fakturačná adresa
Dodávateľ
Názov PLUSIM spol. s. r. o.
Sídlo Kopčianska 92, Bratislava 852 03
Prevádzka Kopčianska 92, Bratislava 852 03
IČO 35818565
DIČ 2020224921
IČ DPH SK2020224921
E-mail klient@plusim.sk
IBAN SK2509000000000633890867
Banka Slovenská sporiteľňa, a. s.
Nákladka
Adresa nákladky
Dátum nákladky
Čas nákladky
Počet izieb
Počet pracovných miest
Poschodie
Typ výťahu
Obhliadka priestorov
Kontaktná osoba
Telefónne číslo
Výkladka
Adresa výkladky
Dátum výkladky
Čas výkladky
Poschodie
Typ výťahu
Kontaktná osoba
Telefónne číslo
Doplňujúce info
Obhliadka
Číslo cenovej ponuky
Nahraté súbory
Poznámka

Vaša objednávka sa odosiela

Nahrávam priložené súbory

0%
Ďakujeme, Vašu objednávku sme prijali fajka

Všetky detaily objednávky boli zaslané na Vašu e-mailovú adresu

Číslo objednávky:
---------

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať
+421 903 508 508

Obrázok ženy pozerajúcej sa na mobil