Ostatné doplnkové služby

Upratovanie, úprava interiérov, príprava priestorov na odovzdanie

S cieľom poskytnúť našim klientom kompletné sťahovacie služby sme rozšírili ponuku našich služieb. Ide o upratovacie a čistiace práce (bytov a rodinných domov, kancelárskych a firemných priestorov, hál, skladov), úpravu interiérov (maľovanie, stierkovanie, tapetovanie), resp. kompletnú prípravu priestorov na nasťahovanie, či odovzdanie. Vyskúšajte našu kvalitu a spoľahlivosť.

Výroba profesionálnych debnení

Pri preprave tovarov na veľké vzdialenosti je nevyhnutne potrebné kvalitné balenie, ktoré zabezpečí zvýšenú ochranu pred prípadným poškodením, či znehodnotením tovaru. Okrem bežných baliacich materiálov ponúkame výrobu špeciálneho debnenia na mieru.

» čítať viac …

Kvalitné debnenie je nevyhnutné aj pri sťahovaní technológie, umeleckých diel, rôznych krehkých a ľahko rozbitných predmetov. Zabezpečujeme aj fumigáciu-plynovanie debnení a tovarov. Táto metóda zabezpečuje zvýšenú ochranu prepravovaného tovaru, pretože sa ňou ničia teplokrvné živočíchy a všetky vývojové štádiá hmyzu a škodlivých roztočov prenikaním plynu cez substrát alebo prostredie. Využíva sa napr. pri preprave starožitností.

Priemyselné sťahovanie

V rámci sťahovacích služieb poskytujeme priemyselné sťahovanie, jedná sa o presťahovanie rôznych ťažkých technológií (sústruhy, lisy, priemyselné práčovne), resp. kompletné presťahovanie výrobných hál.

Skartácia

Na základe našich skúsenosti dochádza často pri firemných sťahovaniach k potrebe likvidácie rôznych dôverných písomností, dokumentácie, či archívnych materiálov. Poskytujeme našim klientom skartáciu dôverných dokumentov, ktoré sú citlivé na informácie a pri manipulácii s nimi garantujeme maximálnu diskrétnosť. Podľa medzinárodnej normy DNI 32757-1 sa delí bezpečnostná úroveň zoskartovaného materiálu do 6 stupňov utajenia, a to podľa veľkosti častíc, ktoré vzniknú po zoskartovaní.

Montáž, resp. demontáž

V rámci sťahovacích prác ponúkame profesionálnu montáž, resp. demontáž nábytku, archívnych regálových systémov, odpojenie a následné zapojenie výpočtovej techniky, ktorú realizuje náš odborný tím pracovníkov.

Výškové práce

Na základe potrieb našich klientov sme rozšírili ponuku služieb o výškové práce, ktoré uplatňujeme tam, kde nie je možný bežný postup prác z technického hľadiska. Výškové práce sú vykonávané pomocou horolezeckej techniky, tam kde je však nepostačujúca, vieme pracovať aj s pomocou vysokozdvižnej plošiny. Naša ponuka zahŕňa maliarske a natieračské práce, umývanie okien a sklenených plôch, aj montážne práce, ako napr. montáž a demontáž reklám, vo výškach.

Ukotvenie trezorov

Kvalitné trezory pre firmy, sklady, či domácnosti môžu dosahovať hmotnosť až niekoľko sto kilogramov, preto správne ukotvenie trezorov nie je jednoduchou záležitosťou. Máme pre vás k dispozícii profesionálny tím pracovníkov, ktorý zabezpečí pevné ukotvenie trezoru k stene alebo podlahe pre splnenie bezpečnosti trezoru.

Ekologická likvidácia odpadov

Našim klientov ponúkame prenájom veľkokapacitných vaňových kontajnerov spojený so zberom, odvozom a likvidáciou odpadu domového resp. firemného, ako napr. staré nábytky, zariadenia, alebo odpad z vypratávania starých priestorov budov, pivníc a garáží. Taktiež odvoz a likvidáciu nefunkčnej výpočtovej, kancelárskej techniky a elektroniky. Podľa typu odpadu zabezpečujeme jeho ekologickú likvidáciu na skládke alebo v spaľovni s vysokým dôrazom na ochranu životného prostredia.