Baliace práce

Nevyhnutnou potrebou pri sťahovaní akéhokoľvek materiálu je jeho zabezpečenie a ochrana pred poškodením.

Naša firma prikladá veľkú pozornosť baleniu a zabezpečeniu všetkých predmetov pred manipuláciou s nimi. Predmety Vám zabalíme do vhodných baliacich materiálov a následne vybalíme po ich prevoze a uložení na mieste vykládky.

Týmto spôsobom chránime osobné veci, šatstvo, nábytok, elektroniku, výpočtovú techniku, rôzne meracie zariadenia a bremená.

» čítať viac …

Systém balenia vylučuje chaos, príp. stratu vecí pri sťahovaní. Všetky predmety sú dôkladne označené našimi pracovníkmi, logicky usporiadané, uložené v krabiciach rôznych rozmerov, plastikových prepravkách a vreciach. Všetky krehké predmety sú špeciálne a starostlivo zabalené a tým chránené proti nárazom.

Základné baliace práce sú súčasťou komplexného sťahovania. Nadštandardné baliace práce účtujeme príplatkom vo výške 15% zo základnej ceny za sťahovanú jednotku. (pracovné miesto, izba, bremeno)

V prípade potreby samotných baliacich prác bez využitia ďalších služieb, Vám budeme účtovať iba 8 € za jednu hodinu na jedného pracovníka + použitý baliaci materiál.