Sťahovanie bytu a domácnosti

 

Ako to funguje?

 

Pred samotným sťahovaním bytu, alebo domácnosti si kalkulačkou ceny, alebo dopytom na cenovú ponuku zistíte náklady na sťahovanie bytu, alebo domácností. Všetky ceny sú uvedené v cenníku sťahovania bytov a domácností.

Po dohovore Vás navštívi náš pracovník a zistí Vaše predstavy o termíne a spôsobe sťahovania. Oboznámi sa s Vašimi prípadnými doplňujúcimi požiadavkami a nárokmi. Neskôr navrhne postup sťahovania, vhodné sťahovacie auto, cenu a spôsob úhrady.

» čítať viac …

Nákup služieb môžete telefonicky konzultovať a jednoducho objednať vyplnením a odoslaním formulára na našej stránke. V dohodnutom termíne prídu na požadované miesto naši pracovníci. V prípade potreby demontujú Váš nábytok a zariadenie, pozorne zabalia všetky predmety a bezpečne ich uložia do sťahovacieho auta. Nasleduje samotný prevoz. V nových priestoroch Vám rozložíme nábytok podľa Vašich predstáv, vybalíme všetky predmety a uložíme ich na Vami požadované miesto. Po skončení práce Vás vedúci pracovník požiada o skontrolovanie sťahovaných predmetov.

 

Rady a tipy – na čo nezabudnúť popri sťahovaní

 

Pri sťahovaní bytu je potrebné vybaviť množstvo vecí, prinášame Vám výber najdôležitejších, na ktoré nezabudnúť.

 

Pošta

 

Pri presťahovaní sa ponúka Slovenská pošta svojim klientom službu dočasného doposielania zásielok na dobu 6 mesiacov s možnosťou ďalšieho predĺženia, aby sa klientom nestratili žiadne dôležité zásielky a mali dostatok času oznámiť zmenu korešpondenčnej adresy (trvalého, resp. prechodného pobytu) všetkým potrebným inštitúciám (zamestnávateľ, poisťovne, banky, …).

 

Pevná telefónna linka

 

Pri sťahovaní v rámci jedného mesta existuje niekoľko možností:

– v rámci jednej lokality je možné ponechať si pôvodné číslo pevnej linky, jedná sa o preloženie pevnej linky, ak to povolia technické možnosti
– zmena v osobe užívateľa, čiže dvaja majitelia si navzájom vymenia telefónne čísla (nie je teda potrebné zriaďovanie novej telefónnej prípojky)
– na starej adrese požiadate o zrušenie pevnej linky a na novej zase o zriadenie novej telefónnej prípojky

 

Káblová televízia

 

Pri presťahovaní sa do bytu, v ktorom bývalý majiteľ využíval služby káblovej televízie:

– prípojka je aktívna a rozhodli ste sa využívať služby pôvodného poskytovateľa, tak ho stačí požiadať o prepis na nového majiteľa
– prípojka nie je aktívna a rozhodli ste sa používať služby pôvodného poskytovateľa, treba ho požiadať len o znovupripojenie káblovej televízie
– ak nechcete využívať káblovku od pôvodného poskytovateľa, je potrebné podať výpoveď zmluvy, ak službu neodhlásil pôvodný majiteľ (výpovedná doba cca 1 mesiac)

Ak v novom bydlisku nie je prípojka na káblovú televíziu, musíte požiadať o zriadenie novej.

 

Koncesionárske poplatky

 

Povinnosť platiť úhradu za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom má každá fyzická osoba, ktorá je koncovým odberateľom elektriny v odbernom mieste, z ktorého sa odoberá elektrina pre spotrebu v byte alebo rodinnom dome. Ak má platiteľ viac odberných miest, platí iba za jedno. Občanom, ktorí doteraz neplatili a sú odberateľmi elektriny, vzniká oznamovacia povinnosť. Splniť si ju môžu na pobočkách Slovenskej pošty alebo priamo u vyberateľa.

 

Elektrina

 

Pri odsťahovaní sa, ak nie je známy nový odberateľ, je potrebné nahlásiť zmenu poskytovateľovi a poverený odpočtár vykoná odpojenie a odpočet elektromera, následne dôjde k ukončeniu zmluvy. Pri presťahovaní sa do staršieho bytu je potrebné prehlásiť odberné miesto elektrickej energie a nahlásiť číslo prístroja – elektromera (predchádzajúci majiteľ bytu by ale mal mať ukončenú zmluvu o dodávke elektriny). Ak sa presťahujete do nového bytu, je potrebné uzavrieť zmluvu o dodávke elektriny pre domácnosť.

 

Plyn

 

Pri presťahovaní sa dochádza k zmene vlastníka, takže je potrebné zistiť stav plynu na meradle a podpísať novú zmluvu o dodávke plynu pre odberateľov (napr. domácnosti). Nahlásenie zmeny odberateľa plynu je potrebné urobiť osobne (nie telefonicky alebo cez internet) v príslušnom zákazníckom centre.

 

Daňová povinnosť – daň z nehnuteľností

 

So sťahovaním súvisí aj nadobudnutie nehnuteľnosti. Medzi základné daňové povinnosti nového vlastníka nehnuteľnosti patrí povinnosť do 30 dní od nadobudnutia nehnuteľnosti navštíviť príslušný miestny úrad a na tlačive Oznámenie o vzniku daňovej povinnosti oznámiť nadobudnutie nehnuteľnosti. Na základe toho sa vlastník zaradí do evidencie mesta, ktoré je správcom miestnych daní.