Sťahovanie firiem

 

Ako to funguje?

 

Množstvo veľkých aj menších spoločností, štátnych inštitúcií a organizácií využíva naše služby a to hlavne z dôvodu našej flexibility, primeranej ceny, ústretovosti a samozrejme spoľahlivosti a vysokej odbornosti. Vďaka pevným základom, kvalitným personálnym a technickým kapacitám a dlhoročným skúsenostiam, dokážeme poskytovať skutočne profesionálne služby. Sme hnacou silou zvyšovania úrovne poskytovaných služieb v oblasti sťahovania na Slovensku.

» čítať viac …

Po telefonickom kontakte Vás navštívi náš pracovník, dohodne termín a prekonzultuje so zástupcom Vašej firmy všetky podrobnosti súvisiace so sťahovaním, navrhne postup sťahovania, cenu a spôsob úhrady. Dohodne tiež do akej miery chcete s nami spolupracovať pri sťahovaní Vašej firmy.

Nákup služieb môžete telefonicky konzultovať a jednoducho objednať vyplnením a odoslaním formulára na našej stránke.

V prípade, že Vám nedostatok času zabraňuje v tom, aby ste koordinovali rozmiestnenie nábytku a zariadenia vo Vašich nových priestoroch, stačí ak pre nás vypracujete kompletný plán a my Vám zabezpečíme rozloženie zariadenia podľa Vašich predstáv. V dohodnutý deň prídu na miesto sťahovania naši pracovníci, demontujú a zabalia Váš nábytok a zariadenie a bezpečne ho uložia do sťahovacieho auta. Po prevoze do nových priestorov rozložíme nábytok a zariadenie podľa Vašich predstáv. Po skončení práce Vás vedúci pracovník požiada o skontrolovanie presťahovaného zariadenia.


4 mesiace pred sťahovaním

 • Stanoviť si presný termín sťahovania
 • Vypovedať starú nájomnú zmluvu
 • Informovať včas zamestnancov o sťahovaní (info e-mail)
 • Informovať obchodných partnerov a zákazníkov o sťahovaní, prípadne o zmenených kontaktných údajoch (adresa, telefón, fax,…)
 • Informovať všetky úrady, s ktorými je spolupráca (daňový úrad, sociálna a zdravotná poisťovňa, komerčná poisťovňa,…)
 • Ohlásiť zmenu v Obchodnom Registri
 • Požiadať o nový zápis do telefónneho zoznamu a zlatých stránok
 • Osloviť sťahovaciu spoločnosť, nechať si vypracovať cenovú ponuku
 • Osloviť firmy (maliar, elektrikár,…) na opravu starých a prípravu nových priestorov
 • Požiadať upratovaciu firmu o vyčistenie nových a starých priestorov
 • Požiadať odbornú firmu (elektrotechnik) o zapojenie výpočtovej techniky a telefónnych liniek
 • Dohodnúť termín s dodávateľom energií na opis stavu spotreby energie
 • Zostaviť si plán sťahovania
 • Nechať vytlačiť firemný hlavičkový papier, poveriť zamestnancov od ktorého dátumu ho majú začať používať
 • Organizácia nábytku: Čo sa bude sťahovať a čo sa zadováži nové
 • Nepotrebný kancelársky nábytok ako aj staré veci vysortírovať a dohodnúť termín v mestskej zberni odpadu

1 mesiac pred sťahovaním

 • Nákres plánu nového zariadenia firmy, zohľadniť predošlé usporiadanie a prípadne zohľadniť pripomienky a návrhy zamestnancov
 • Uistiť sa, či vo vybranej sťahovacej spoločnosti odborný personál prevedie ako demontáž, tak aj montáž nábytku
 • Takisto sa uistiť v sťahovacej spoločnosti, či bude od nich k dispozícii baliaci materiál a krabice. V prípade, že nie, postarať sa o baliaci materiál z inej spoločnosti
 • Zistiť, či má sťahovacia spoločnosť povolenie na možný prístup na ulicu v pešej zóne. V prípade, že nie, vybaviť na magistráte povolenie
 • Všetky sťahované položky zinvertarizovať
 • Stanoviť presný časový plán sťahovania (kedy a v akom poradí budú miestnosti sťahované)
 • Vymerať šírku a výšku dverí, počet schodov, nosnosť a vnútorné rozmery výťahu
 • Skartovať staré dokumenty (pozor na zákonnú archiváciu). Sťahovanie môže byť dobrá príležitosť na prechod na elektronickú archiváciu
 • Prehlásiť poštovú adresu na odber dennej a odbornej tlače

2 týždne pred sťahovaním

 • Nechať si písomne potvrdiť termín sťahovania od všetkých firiem, ktoré sa na sťahovaní budú spolupodielať.
 • Odsúhlasiť s bývalým prenajímateľom koncové vyúčtovanie za energie
 • Dohodnúť si termín odovzdania priestorov a pripraviť odovzdávací protokol
 • Zaobstarať kryt na drahú resp. citlivú podlahu
 • Zorganizovať vrátenie kľúčov od zamestnancov
 • Označiť etiketami sťahovaný nábytok a krabice (zvoliť označovací kľúč)

1 týždeň pred sťahovaním

 • Skontrolovať stav budovy resp. nového prenajatého priestoru s prenajímateľom.
 • Odkontrolovať stav elektrických hodín, vodomeru,… všetko dôkladne zapísať
 • Informovať o termíne sťahovania starých aj nových susedov

1 deň pred sťahovaním

 • Priniesť dôležité podklady pre sťahovanie do nových priestorov.

V deň sťahovania

 • Skontrolovať stav schodiska na starej a novej adrese, pre prípadné škody, ktoré by mohli nastať
 • Skontrolovať staré priestory (zabudnuté veci, dokumenty, kvety,..)
 • Nechať vyčistiť všetky staré priestory
 • Odovzdať prenajímateľovi staré priestory spolu s odovzdávacím protokolom
 • Postarať sa o funkčné osvetlenie nových priestorov
 • Pripraviť si trinkgeld pre pomocnú silu, ktorá bola pri sťahovaní

Po sťahovaní

 • Nechať vyčistiť nové priestory
 • Upraviť kontaktné dáta na internetovej stránke firmy
 • Zozbierať všetky faktúry a účty týkajúce sa sťahovania (pre účtovníctvo)
 • Riadne vyčistenie elektrotechnických zariadení
 • Nahlásiť prípadné škody, ktoré vznikli počas sťahovania
 • Zorganizovanie kolaudačnej party 🙂