História spoločnosti

2001 Založenie PLUSIM spol. s r.o. hlavná činnosť sťahovanie
2002 Rozšírenie činnosti podnikania o nákladnú cestnú dopravu, zakúpenie prvých sťahovacích áut
2002 Prvý veľký projekt – presťahovanie Národnej banky Slovenska z niekoľkých objektov do výškovej budovy na ulici Imricha Karvaša 1 v Bratislave
2004 Rozšírenie činnosti podnikania o medzinárodnú nákladnú cestnú dopravu
2004 Expandovanie do zahraničia, medzinárodná doprava a sťahovanie
2006 Vybudovanie zázemia a rozšírenie organizačnej štruktúry – obchodné oddelenie a oddelenie projekcie a realizácie zákaziek
2006 Získanie certifikátu manažérstva kvality STN EN ISO 9001
2007 Projekt nadnárodných rozmerov – presťahovanie 30.000 bežných metrov kníh Univerzitnej knižnice v Bratislave
2008 Odkúpenie majetku a obchodných aktivít od spoločnosti MORTY TRANS, s.r.o.
2008 Presťahovanie výrobnej prevádzky na adresu Kopčianska 92 – areál FREE ZONE SIPOX, a.s.
2008 Implementácia nového informačného systému
2009 Vybudovanie skladovej haly, sociálneho zázemia pre zamestnancov vo výrobnej prevádzke
2010 Profesionálne skladovanie tovarov, implementácia novej aplikácie pre riadenie skladu
2010 Vybudovanie dielne na podporu oddelenia špeciálneho sťahovania bremien a technológií
2011 Modernizácia vozového parku, 25 vlastných nákladných automobilov
2013 Ďalšia skladová hala, sklad spolu cca 2.600 m2
2015 Špeciálne sťahovacie auto Betty s historickým dizajnom tridsiatych rokov 20. Storočia – postavené na zákazku pre našu spoločnosť
2015 48 interných kmeňových zamestnancov, cca 150 subdodávateľských zamestnancov
2016 Začiatok výstavby nových skladových priestorov spustenie prevádzky v Banskej Bystrici
2017 Kolaudácia a spustenie novej skladovej prevádzky – hala 3600 m2 – Kopčianska 92, Bratislava spustenie prevádzky v Prahe

Našu históriu píše poctivá systematická práca, vďaka ktorej sme získali množstvo významných obchodných zmlúv so súkromným sektorom a štátnou správou.

Vízie spoločnosti PLUSIM

„urobiť jednoduchú službu, profesionálnou, zodpovednoukomplexnou

Dodať v oblasti sťahovania profesionálnu službu
Dbáme na firemnú kultúru

vlastná konfekcia pracovného oblečenia
školenie komunikácie a vystupovania pre zamestnancov
vlastné skladové priestory, obalové materiály, balenie
zapájanie manažmentu spoločnosti do koordinácie a realizácie
etická cenová politika, žiadne navýšenia cien po realizácii
záväzná cenová ponuka
transparentný proces objednávky, príjemný telefonický kontakt
on-line objednávkový proces aj pre privátneho zákazníka
sídlo firmy umiestnené neďaleko od centra s dobrou dostupnosťou pre zákazníka
prepracovaná organizačná štruktúra

Spoločnosť zameraná na budúcnosť a firemnú klientelu
Vlastný branded baliaci materiál, krabice, pásky, …
Vlastná dopravaskladové priestory

VIP sťahovanie

kompletné sťahovanie aj s balením
sťahovanie bez stresu
odovzdajte nám kľúče od starého a presťahujeme Vás do nového

„Aktívne poistenie sťahovania s plnením do 800 000 eur. “

Prečo PLUSIM?

Ponúkame profesionálne služby v oblasti sťahovania s vlastnými technickými a personálnymi kapacitami
Sme spoločnosť s históriou a pevným zázemím
Neustále budujeme systém a sme hrdí na našu organizačnú štruktúru
Každý zákazník je pre nás dôležitý, zákazníkom hovoríme pravdu
Ľahko nás nájdete, radi Vás privítame aj osobne v našej spoločnosti
Ak vzniknú komplikácie, riešime ich bezodkladne
Na Vašej objednávke pracuje tím ľudí, nie ste závislý od telefonátu so „šoférom“, ktorého ste zastihli v teréne

Neetické praktiky konkurencie

Nedochvílnosť, nedvíhanie telefónu
Arogantné správanie k zákazníkovi
Nulová možnosť reklamácie
Živnostníci bez sídla spoločnosti ktorých fyzicky nenájdete
Poškodenie prepravovaného tovaru
Sťahovanie bez poistenia
Prezentovaná cena nie je finálna a pri realizácii navýšenie ceny
Zavádzanie zákazníka
One man show, postavené na jednom kontakte