Sťahovanie klavírov, bremien a technológií

Zdatní pracovníci a praktické náradie sú zárukou spoľahlivosti a bezpečnej manipulácie s bremenami, ktoré dosahujú hmotnosť niekedy až nad 1.000 kilogramov.

Manipulácia s týmito bremenami a ich transport vyžaduje maximálnu mieru spolupráce, zodpovednosti a spolupatričnosti, ale aj fyzickú dispozíciu zúčastnených.

Z veľkého množstva rôznych bremien, ktoré Vám ľahko presťahujeme spomenieme aspoň niektoré:

 • trezory
 • telefónne ústredne
 • kopírky
 • servery
 • bankomaty
 • ťažké medicínske zariadenia
 • kovové skrine
 • výherné a predajné automaty
 • biliardové stoly
 • klavíre
 • piána
 • chladiace a mraziace boxy
 • sochy
 • umelecké diela
 • UPS
 • elektrické rozvádzače
 • rôzne priemyselné stroje
 • kachle
 • vane
 • bazény a ďalšie ťažké bremená