Cenník sťahovania firmy, kancelárie, archívu a skladov

Jedno pracovné miesto – komplet

» v cene je zahrnutý stôl + prídavný stolík, stolička, kontajner, 2 skrine, dokumentácia a osobné veci (do 7 krabíc), telefón, fax, PC
» maximálny objem zariadenia je 3,8 m3

35,00 €
Príplatok za každých začatých 10m nosenia naviac 1,70 €
Príplatok za 1 schod bez použitia výťahu 0,20 €
Príplatok za 1 schod osobným výťahom

» predpokladáme, že časť nábytku bude presúvaná po schodoch

0,10 €
Jedno pracovné miesto – iba nábytok

» v cene je zahrnutý stôl + prídavný stolík, stolička, kontajner, 2 skrine
» maximálny objem zariadenia je 3,2m3

25,00 €
Príplatok za každých začatých 10m nosenia naviac 1,20 €
Príplatok za 1 schod bez použitia výťahu 0,15 €
Príplatok za 1 schod osobným výťahom

» predpokladáme, že časť nábytku bude presúvaná po schodoch

0,10 €
Jedno pracovné miesto – bez nábytku

» v cene je zahrnutá dokumentácia, osobné veci (do 7 krabíc), telefón, fax, PC
» výpočtová technika bude po dôkladnom zabalení transportovaná osobitne
» maximálny objem zariadenia je 0,6m3

17,00 €
Príplatok za každých začatých 10m nosenia naviac 1,00 €
Príplatok za 1 schod bez použitia výťahu 0,10 €
Dokumentácia – 1 bežný meter

» pod pojmom bežný meter rozumieme vedľa seba založené šanóny a iné písomnosti

2,50 €
Príplatok za každých začatých 10m nosenia naviac 0,10 €
Príplatok za 1 schod bez použitia výťahu 0,05 €
Sťahovacie práce v hodinovej sadzbe (podľa náročnosti)
1 pracovník/hod. od 15,00 €
Baliace práce v hodinovej sadzbe
1 pracovník/hod. od 12,00 €
Montáž/Demontáž v hodinovej sadzbe (podľa náročnosti)
1 pracovník/hod. od 12,00 €
Montáž/Demontáž odborne v hodinovej sadzbe
1 pracovník/hod. 17,00 €
Cestovné náhrady mimo BA, mimo KE
1 pracovník/hod.

» účtujeme pri sťahovaní v rámci Slovenska

» neúčtujeme za vodiča, len za spolujazdcov

5,50 €
Minimálna sadzba za 1 pracovníka
1 pracovník 3 hodiny

 

Všetky uvedené ceny sú bez DPH.

 

» Počas víkendov a sviatkov účtujeme príplatok 25%.
» Pri cestovných nákladoch účtujeme reálny čas.
» Manipuláciu s bremenami nad 60 kg účtujeme na základe cenníka pre ťažké bremená.