Cenník sťahovania bremien

Hmotnosť Manipulácia po rovine Príplatok za 1m nad 20m * Príplatok za prekonanie 1 schodu Príplatok za náklon bremena
60 – 79 kg 10,00 € 0,50 € 0,30 € 1,00 €
80 – 149 kg 25,00 € 1,25 € 0,90 € 2,50 €
150 – 249 kg 39,00 € 1,95 € 1,10 € 3,90 €
250 – 349 kg 48,00 € 2,40 € 1,70 € 4,80 €
350 – 449 kg 60,00 € 3,00 € 3,00 € 6,00 €
450 – 549 kg 83,00 € 4,15 € 4,50 € 8,30 €
550 – 649 kg 110,00 € 5,50 € 6,50 € 11,00 €
nad 650 kg dohodou dohodou dohodou dohodou

» Všetky uvedené ceny sú bez DPH.
» Príplatky za manipuláciu nad 20 m účtujeme iba v prípade, ak okolnosti na mieste neumožňujú použiť manipulačnú techniku a je nevyhnutná manuálna manipulácia.
» Príplatok neúčtujeme v prípade, ak nám podmienky na mieste manipulácie (priestor, podlahový materiál) umožňujú použiť pomocné mechanické a hydraulické zariadenia.